Ravistaja

Asiaa asumisen iloista ja suruista, luutuneista käytännöistä ja uusista tuulista

Kohtaa nuori empaattisesti ja yksilöllisesti  

Jätä kommentti

Kehitämme Omat avaimet -projektissa valmennusmallia, joka tukee ja auttaa nuoren itsenäistymisessä ja arjen hallinnassa. Kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset. Mallin avulla haluamme vahvistaa nuoren valmiuksia itsenäiseen elämään. Keskeinen osa valmennusta on nuoren yksilöllinen huomioiminen.

johannakainulainen_ravistaja.jpg

Johanna Kainulainen.

Olemme aloittaneet tänä syksynä kaksi testiryhmää Iisalmessa ja Joensuussa. Testiryhmien avulla pääsemme testaamaan koottua valmennusmallia ja muokkaamaan sitä palautteiden avulla niin, että se palvelee parhaalla mahdollisille tavalla niin nuoria aikuisia kuin myös työntekijöitä.

Idea yksilövalmennuksesta syntyi, kun keskustelimme työyhteisössämme niistä nuorista aikuisista, jotka eivät osallistuneet tarjolla oleviin ryhmätoimintoihin. Syitä ryhmätoimintaan osallistumattomuudelle voi olla monia, mutta erityisesti olemme havainneet, että syynä on usein sosiaalisten tilanteiden pelko, huono itsetunto sekä toivottomuuden tunne omaa elämää kohtaan.

Monet nuoret eivät koe myöskään ryhmämuotoista toimintaa heille sopivaksi. Halusimmekin lähteä kehittämään ja testaamaan voisivatko nämä nuoret hyötyä yksilövalmennuksesta ja saisimmeko toiminnalla lisättyä nuoren omaa rohkeutta tulla mukaan ryhmätoimintaan jossain kohtaa tulevaisuudessa.

Yksilövalmennuksen kokoaminen ja aloittaminen sujui mutkattomasti iisalmelaisten yhteistyötahojemme, Aspa-koti Aronian ja Attendo Ahjolan kanssa. Tapasin yksilövalmennuksessa nuoria viisi kertaa. Jokaisella kerralla käsittelimme erilaisia teemoja, jotka liittyivät esimerkiksi itsensä hyväksyntään, arkeen, tunteisiin ja unelmointiin.

Jo suunnitteluvaiheessa kiinnitimme paljon huomiota siihen, minkälaisia harjoituksia otamme valmennukseen mukaan, minkälaisia tunteita nuorilla mahdollisesti herää ja millä tavalla haluan kohdata nuoret valmennuksessa. Pohdin paljon omaa työskentelytapaani ja sitä, millä tavalla myös minä kehittyisin valmennuksessa työntekijänä eteenpäin. Oman työn reflektointiin työstimme empatiakartan pohjalta havaintolomakkeen, jota kautta pystyin tarkastelemaan paremmin omaa työskentelyä kuin myös nuoren ja minun välistä vuorovaikutusta.

Aitoa kuuntelua

Vuorovaikutus nousikin oleellisimmaksi asiaksi yksilövalmennuksessa. Heti ensimmäisillä tapaamisilla nuoret kertoivat huonoista kokemuksista ja kohtaamisista ammattilaisten kuin myös perheenjäsenten, ystävien kuin sukulaisten kanssa. Nuoret olivat joutuneet kokemaan väheksyntää, syrjintää, halveksuntaa, eikä heidän mielipiteitään ja toiveitaan oltu kuultu tai otettu huomioon. Monesti nuoret olivat kokeneet myös, ettei heille annettu tarpeeksi aikaa, aina oli kiire edetä eteenpäin, olipa kyseessä seuraava palaveri tai nuoren oma kuntoutuminen.

Annoin yksilövalmennuksessa paljon aikaa keskusteluille, pohdinnoille ja mahdollisuuden nuorelle kertoa asioistaan ilman, että hoputan häntä tai ryhdyn heti neuvomaan ja ohjaamaan nuorta, miten hänen tulee toimia tai mitä hänen tulee tehdä. Nuoret eivät välttämättä edes halunneet minun sanovan yhtään mitään.

Se, että kuuntelin ja olin läsnä heitä varten, riitti. Usein ammattilaisina sorrumme siihen, että haluamme lähteä ratkaisemaan ongelmaa, joka ei nuoren mielestä edes ole ongelma ja ehdottelemme nuorelle, mitä hänen tulisi tehdä. Saatamme myös sortua tekemään ennakko-oletuksia ja yleistyksiä nuorten aikuisten elämästä ja siihen liittyvistä haasteista.

Olemmeko kuitenkaan pysähtyneet miettimään sitä, millä tavalla nuori itse haluaa tulla kohdatuksi ja kuulluksi? Kuulemmeko oikeasti nuoren haasteet ja vaikeudet elämässä vai kuvittelemmeko kuulevamme ne?

Nuoret haluavat tulla kohdatuksi täysin samalla tavalla kuin me kaikki muutkin ihmiset: aidosti, empaattisesti ja kiireettömästi. Nuoret haluavat tulla hyväksytyksi sellaisena kuin he ovat, omana itsenään, ihmisenä.

Yksilövalmennus antaa mahdollisuuden kohdata nuori syvällisemmin

Vuorovaikutustaidot kehittyvät läpi elämän ajan ja taidot harjaantuvat vain erilaisten tilanteiden ja kohtaamisten kautta. Usein onkin, että kiire ja stressi omassa työssä estää aidon kohtaamisen, jonka takia nuorelle voi jäädä hyvinkin pintapuolinen tunne tapaamisesta tai hänelle jää tunne siitä, ettei häntä haluta aidosti auttaa.

Kohtaamme sosiaalialalla paljon erilaisia nuoria hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Työskentely voi olla välillä henkisesti hyvin raskasta. Omasta jaksamisesta onkin tärkeää huolehtia koko ajan. Me ammattilaisetkin haluamme päästä kertomaan jollekin mieltä painavia asioita niin, että koemme tulleemme kuulluksi ja ymmärretyksi. Oma hyvinvointimme ja jaksamisemme vaikuttaa suuresti siihen, millä tavalla me työssämme kohtaamme nuoren.

Minulle yksilövalmennus oli hyvin intensiivinen ja mieleenpainuva kokemus. Nuorten kanssa käydyt keskustelut ja harjoitteet herättelivät myös itsessä ajatuksia ja pohdintaa omasta käyttäytymisestä niin työssä kuin arjessa. Vuorovaikutus on vastavuoroista työskentelyä, josta myös ammattilainen voi saada paljon. Erityisen tärkeänä koin empaattisen kuuntelemisen taidon kehittämisen.

Saimme yksilövalmennuksesta nuorilta positiivista palautetta. Nuoret suosittelisivat yksilövalmennusta erityisesti nuorille, joilla on haasteita omassa arjessaan. Tai joilla oma elämä on vielä hukassa. Nuoret toivat esille myös sen, että oma motivaatio ja halu muuttaa elämänsä suuntaa on oleellisin asia valmennuksessa. Jos näitä ei löydy, ei valmennuksesta ole hyötyä. Nuoren oma halukkuus ja vapaaehtoisuus osallistumiseen on tärkeää. Yksilövalmennuksesta nuoret kokivat saavansa apua arjen haasteisiin harjoitteiden, keskustelujen ja valokuvauksen avulla.

Yksilövalmennukseen osallistuneista nuorista puolet ilmoittautui syksyllä 2018 alkavaan voimavaravalmennusryhmään.

Johanna Kainulainen, voimavaravalmentaja, Omat avaimet -projekti 

Lue lisää Omat avaimet -projektista

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s